თელედას ღვინო Interwine Guangzhou 2015-ის ოქროსმედალოსანი გახდა