სახელმწიფო და საერთაშორისო პროგრამები აგროსფეროს განვითარებისთვის. მევენახეებისა და მეღვინეების მეგზური, ნაწილი 2