მეღვინეობა ხარებამ Radisson Blu-ში ოფიციალური მიღება გამართა