ლონდონის ღვინის გამოფენაზე ქართული ღვინოც წარდგება