როგორ ეხმარებიან ალკოჰოლური სფეროს წარმომადგენლები უკრაინას?