ღვინის ინდუსტრიის ცნობილი წარმომადგენლები უკრაინისთვის ერთიანდებიან