რთველის დასაწყისი იმერეთისა და რაჭა ლეჩხუმის „ღვინის სოფლებში“