ქვევრში ღვინის დაყენების ტრადიცია, მარკეტინგი თუ მომავლის პერსპექტივები