ზურაბ ხვთისიაშვილი, ღვინო ღვთისია, მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (58)