განვლილი 2019 წელი საქართველოს ვაზისა და ღვინის სფეროში