გია ჯამბერიძე, გია ჯამბერიძის საოჯახო მარანი, მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (59)