ჩინეთის ბაზარი – “ქართული ღვინო” – სამოქმედო გეგმა 2020