კახი ფარეშიშვილი, კახის ღვინო, მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (55)