“ფორბსი” საფერავის პირველი მსოფლიო სიმპოზიუმის შესახებ