ონისე უგრეხელიძე, ოყურეშის მარანი, მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (54)