ველისციხის ძველი მარნები გამოცხადებული რეაბილიტაციის მოლოდინში