რა ტენდენციები წარმოაჩინა 2019 წლის “ახალი ღვინის ფესტივალმა“