ვაზის გაჩეხვის პროგრამის გაგრძელება თავად გლეხებზეა დამოკიდებული