ქართული ვაზის ჯიშები სოფლებისა და ქალაქების დასახელებებით