სოლომონ სვანიძე, მარანი „ტრადიციული“, მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (52)