თორნიკე ლომთაძე, ლომთაძეების მარანი, მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (51)