ნიკოლოზ ბურჯანაძე, ბურჯანაძე-შანიძის მარანი "ქვიბარი", მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (50)