17–18 თებერვალს ღვინის კლუბის ტრენინგი "ღვინის ზადები და დაავადებები", დავით ჩიჩუა