დედოფალი თამარი (თეთრი, მუხაში დავარგებული), ლიპარტიანი, 2014