ღვინის საახალწლო ბაზრობის (2018) გზამკვლევი სტუმრებისთვის (4)