დიდი ვენახები ფრანციაში - შედარება კახეთის ვენახებსა და ღვინოსთან