ქართული ღვინის მე-4 ეროვნული კონკურსი, 8 ოქტომბერი