1 ოქტომბერი, ფესტივალი - ახალი მცირე მარნები დიდ ასპარეზზე 2017