ვაზი, მისი მოშენება და მოვლა. მინერალური ნივთიერებანი...