ბაია აბულაძე, ბაიას ღვინო - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (37)