გიორგი მანაგაძე - მანაგაძეების ღვინის კომპანია - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (34)