გიორგი რევაზაშვილი, რევაზაშვილების მარანი - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (29)