რეზო გეთიაშვილი – ვაჟა გეთიაშვილის მარანი – მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (28)