"დადუღების შემდეგ ქვის ყურბალიშს დავადებთ...” - ჯავახეთი