ვახტანგ ფაღავა, ბიჭების მარანი – მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (25)