ქართული ღვინის გზამკვლევი 2016 – ავტორის წინასიტყვაობა