გოგი დვალიშვილის მარანი – მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (15)