"გურიის ყურძნის ჯიშები – წითელი, ვარდისფერი, შავი"