კორტავების მარანი, თემო კორტავა – მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (6)