საგვარეულო მარანი, სულხან გულაშვილი - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (4)