13 მაისი, ახალი ღვინის ფესტივალის პირველი დღე, დეგუსტაცია - ქვევრის ღვინოები საქართველოს ფარგლებს გარეთ