უძველესი საწნახლები საქართველოს ტერიტორიაზე. ქვითკირით, ქვითა და კირხსნარით ნაშენი საწნახლები