ქართული ღვინო სხვა ჩრდილოეთში. ცოტა რამ შვედეთის ბაზრის შესახებ.