1 კგ. რქაწითელისა და საფერავის თვითღირებულება 2015 წლის სეზონზე. შემთხვევის ანალიზი (Case Study) მუნიციპალიტეტების მიხედვით