დოკუმენტალისტთა ჯგუფი აშშ-დან საქართველოს მეღვინეობის შესახებ ფილმს იღებს