საჯარო ლექცია ღვინის კლუბში - ტერუარის ეფექტი მევენახეობა-მეღვინეობაში