ღვინის შერჩევა, ობობა თუ გასაუბრება – რა უფრო აშინებს ადამიანს