„ოჯალეში 100%“ - რეგულაციები, ხარვეზები და კურიოზები