ყინვამ და გვალვამ იმერეთში ყურძენი საძებარი გახადა