ჩხავერი Rosé - Lukasi -ს ახალი ღვინო ქართულ ბაზარზე